Finans

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) ve Türkiye Enflasyon Hedeflemesi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) makro ihtiyati politika ve Türkiye enflasyon hedeflemesi rejimi özetlenmektedir. Ayrıca yönetimi ve işlevleri hakkında da bilgi edineceksiniz. Bu makale, TCMB’nin Türkiye ekonomisindeki rolünü incelemektedir. Bu makale aynı zamanda TCMB’nin geçmişine de genel bir bakış sunmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti para birimini inceleyerek başlayalım. Türkiye’nin para birimi tarihsel olarak yüksek oranda ABD dolarına sabitlendi.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Makro İhtiyati Politikası

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası‘nın makro ihtiyati politikaları bankaların bilançolarını desteklemeye yöneliktir. Politika, bankaların bilançolarının ve likidite pozisyonlarının sağlamlığını ölçer.

Türkiye Enflasyon Endeksi, sistemik riskin beş temel özelliğine dayanmaktadır: büyüklük, karmaşıklık, birbirine bağlılık ve ikame eksikliği. Daha yüksek sermaye ücretleri, G-SIB’lerin başarısız olma riskini azaltır ve kayıpları absorbe etmek için daha kalın sermaye yastıkları ile sonuçlanır.

Makro ihtiyati politikaların amacı, finansal sistemi güçlendirmek, kredi ve borç verme gibi temel hizmetlerin aksamasını önlemektir. Yüksek düzeyde finansal güvenlik açıkları, sermaye tamponlarının eksikliği ve sigortasız kısa vadeli finansman ve karmaşık ara bağlantılar, sistemik bir aksama riskini artırır. Bu durum finansal sistemi güçlendirecek makro ihtiyati politikaların uygulanmasını zorunlu kılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ve Enflasyon Hedefleme Rejimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2022 yılına ilişkin para politikasını, orta vadeli enflasyon hedefi olan %5’e odaklanarak sundu.

Banka, enflasyon hedeflemesi rejimini sürdürecek ve enflasyonu kademeli olarak hedefe ulaştırmaya yönelik para politikası oluşturacaktır. Bir haftalık repo ihale faiz oranları ana politika aracı olmaya devam edecek.

Türkiye ekonomisi, bilişim çağının başlangıcından bu yana bazı önemli enflasyonist hareketler gördü. Petrol fiyatlarındaki son artış buna bağlandı. TCMB, 2006 baharında para politikasını sıkılaştırarak kısa vadeli faiz oranlarını yukarı doğru ayarladı. Ancak enflasyon hedefini tutturamadı.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) ikili yetkisi bulunmaktadır. TCMB’nin temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak, istihdam ve büyüme politikalarını desteklemektir. TCMB’nin ikili rolü, enflasyon kontrolden çıktığında hızlı ve kararlı hareket etmek ve Türkiye ekonomisindeki bozulmayı sınırlamaktır. Aynı zamanda ülkedeki birincil döviz borç verenidir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Yönetimi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının yönetimi, vali ve diğer altı üyeden oluşan bir yönetim kurulundan oluşur. Üyeler, Genel Kurul tarafından üç yıllık bir süre için seçilir ve her yıl üçte biri değiştirilir. Kurulun ayrıca, valinin başkanlık ettiği bir para politikası komitesi vardır.

Komite üyeleri, yönetim kurulu tarafından seçilir veya Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Görevi, para politikasını, ulusal para birimini düzenlemeyi ve istikrarlı ve karlı finansal piyasaları sağlamayı içerir.

Türkiye’deki cari açık ve enflasyon, bu sorunları çözmek için yüksek bir faiz oranı gerektiriyor. Erdoğan’ın faiz oranlarını düşürme iddiası, Türkiye’nin ekonomik refahından çok seçim beklentileriyle ilgili.

Ancak bu hareket, Türkiye Merkez Bankası’nın bağımsızlığını baltalıyor ve Türkiye’nin gelecekteki büyümesi için hayati önem taşıyan bir kurumu tehlikeye atıyor. Özerk merkez bankaları, modern ekonomilerin, yükselen piyasaların ve geçiş ülkelerinin işleyişi için esastır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası İşlevleri

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Başkan ve Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen altı üyeden oluşur. Vali, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Üyelerin üçte biri her yıl değiştirilir. Vali başkanlığında bir Para Politikası Kurulu, vali yardımcıları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşur. Üyeler, Genel Kurul tarafından seçilir veya Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından atanır.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını kuran yasa, temel amacını fiyat istikrarını sağlamak olarak belirlemiştir. Yasa ayrıca ikincil amacını da özetliyor: Hükümetin büyüme ve istihdam politikalarını desteklemek.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Hükümetin finans sektöründeki düzenleyici yetkilerinin tamamlayıcısıdır. Bankacılık sektörünü düzenlemenin yanı sıra, daha geniş bir kapsamı vardır ve bir dizi başka önemli faaliyetten sorumludur.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Yetkisi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Başkan ve Genel Kurul tarafından seçilen altı üyeden oluşan bir kurul tarafından yönetilmektedir. Yönetim kurulu üyeleri üç yıl süreyle görev yapmakta olup, her yıl üçte biri değiştirilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasını Vali, Yönetim Kuruluna ve Para Politikası Kuruluna başkanlık eder. Yönetim kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçilir. Vali, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından atanır ve başkan olarak görev yapar.

1933’te hükümet sabit döviz kuru sistemini kaldırdı ve Türk parasını ABD doları karşısında yeniden değerlendirdi. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasına para basma ve siyasi bağımsızlığını güçlendirme yetkisi verdi. 1923’te İzmir İktisat Kongresi’nde bir merkez bankasının gerekliliği tartışıldı ve Abdülhalik Renda bir merkez bankası kuracak bir yasa tasarısı sundu. Diğer ülkelerdeki merkez bankacıları ile fikir alışverişinde bulundu ve sonunda 1949’da Türkiye Merkez Bankası kuruldu.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu