TEKNOLOJİ

Teknoloji Nedir? Teknolojik Yapıtlar ile Teknolojik İnceleme Yöntemleri ve Teknolojik Sistemler 2022

Teknoloji nedir? sorusunu incelemek amacıyla yazdığımız bu makalede,  bir sistemi oluşturan engelleyici güç, eserler, yöntemler ve sistemleri tartışarak Teknolojinin ne olduğunu irdeliyor olacağız.

Teknoloji nedir? Artifacts, Methods ve Systems terimleri bu makalede birbirinin yerine kullanılmaktadır. Aralarındaki ayrım, teknolojinin doğasını belirlemede önemlidir. Bu unsurlar arasındaki etkileşim, teknolojinin ne olduğunu ve nasıl işlediğini belirler. Ancak, artefaktların sistemlerle aynı olmadığını belirtmek önemlidir.

Başlıklar

Teknoloji: Araya Giren Güç

Teknoloji Nedir; gerçekliği değiştiren bir müdahale, tasarım veya eylem biçimidir. Bu, yüce gezegen bilimlerinden diş fırçalamak gibi en sıradan teknolojiye kadar tüm formlarında teknoloji için geçerlidir.

Teknolojinin bu yönünü araştırdığımızda, ‘tasarlanmış’ ve malzemeyi nasıl tanımladığımızı ortaya çıkarıyoruz. Bu kavrayışları, ‘teknolojik‘ ve ‘maddi’ kelimelerinin anlamlarını yeniden incelemek için kullanabiliriz.

Teknoloji ve Teknolojik Eserler

Teknoloji ve eserler” terimi, bir amaca hizmet etmek için yapılmış teknolojik nesneleri ifade eder. Eserler, insan faaliyetinin ürünleridir. Eğlence veya pratiklik için kullanılabildikleri gibi, politik ve sosyal çağrışımları da vardır. Örneğin, bir bilgisayar oyununun çalışması için bir yazılım programı gerekir. Dijital fotoğrafların saklanması, gelecek nesiller için aynı görüntüyü korur. ancak dijital fotoğrafları korumak onları yok etmek anlamına gelmez; bu onları korumanız gerektiği anlamına gelir.

Winner, eserlerin etik değerlere sahip olduğunu ve sosyal, kültürel veya ekonomik koşullara bağlı olduğunu söylüyor. Teknolojinin “sosyal determinizmi” dediği şey budur. Ancak bu kavram teknolojik determinizmden daha az radikaldir ve toplumlarda siyasetin varlığı hakkında gereksiz bir tartışmaya yol açar. Bununla birlikte, bu görüşün kendi değerleri vardır. Teorik değerine ek olarak, toplumumuzda etik kararlar almak için pratik rehberlik sunar.

“Eser” terimi, “sanat” kelimesinden türetilmiştir. Teknolojide kullanımı geniştir ve birçok bilgi alanını içerir. Kullanımı en çok teknoloji tartışmalarında yaygındır, ancak fikirleri, sosyal organizasyonları ve daha fazlasını da içerebilir. Bir eserin tanımı, içeriğine ve amacına göre değişir, ancak genellikle belirli bir amaca hizmet etmesi amaçlanan maddi nesneleri içerir. Bu nedenle eserler, ‘teknoloji eseri‘ olarak kategorize edilebilecek nesnelerdir.

Teknolojik İnceleme Yöntemleri

Teknoloji araştırma raporu yöntemleri, araştırma nesnesine, probleme veya problem ifadesine bir giriş içerir. Bir teoriye, yasaya veya ilkeye dayanmalı ve açık ve tutarlı olmalıdır. Araştırma görevleri, amaç ve Teori-Kavramsal Modelden türetilir ve yeni yönler, ilişkiler veya değişkenler tanıtmalıdır.

Teknoloji Araştırma raporu, ilgili sonraki çalışmalar için bir öneri ile sona ermektedir. Araştırma raporunun amacı, belirli bir alandaki en son teknolojiyi geliştirmek ve onu genel halk için daha faydalı hale getirmektir.

Teknoloji değerlendirmesi için ana konu kaynağı Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’dür (NIHR), ancak bireysel sağlık uzmanları, NHS komisyon üyeleri ve Sağlık Bakanlığı politika ekipleri de olası teknolojiler için fikir sunabilir. Hangi konuların NICE tarafından değerlendirileceği konusunda nihai kararı Sağlık Bakanı veriyor.

Değerlendirme süreci, teknolojinin yararları ve risklerinin yanı sıra sağlık hizmetlerini ve devlet politikalarını nasıl etkileyebileceğinin tartılmasını içerir. Aşağıda, teknoloji değerlendirmede kullanılabilecek yöntemlerden bazıları listelenmiştir.

Teknolojik Sistemler

Sistem teknolojisi, insan girdisine ihtiyaç duymadan bir eylemi gerçekleştirmek için birlikte çalışan bir dizi birbirine bağlı bileşen anlamına gelir. Bu sistemler enerji depolama, dönüştürme veya taşıma için kullanılabilir.

Sistem teknolojisinin ana görevleri Şekil 7.24’te açıklanmıştır. Mevcut teknolojilerin belirlenmesi ve uygulanması, bir tedarik ve tedarik operasyonu için esastır. Yeni teknolojilerin ürün veya hizmetin genel kalitesi ve maliyeti üzerindeki etkisini anlamak, genel sistem performansını iyileştirmek için önemlidir.

Teknoloji ve Prosedürler

Bilgisayar ve yazılım programlama dünyasında prosedürler, belirli görevleri yerine getiren ve daha geniş bir kaynak kodu gövdesi içinde başvurulan bağımsız kod modülleridir. Bu modüller ayrıca bir alt rutin, yöntem veya alt program olarak da adlandırılabilir.

Teknolojide prosedürler, kodu daha güçlü ve çok yönlü yapan bir programlama stili olan nesne yönelimli programlamanın yapı taşı olmuştur. Teknolojide prosedürler Java ve C++ gibi birçok programlama dilinde tanımlanır.

Bir prosedür, kesin bir kapsamı, prosedürün altında yatan teorik ilkelerin ayrıntılı bir teknik tanımını, tamamlanacak görevlerin sırasını ve net bir kalite performans kriterleri beyanını içermelidir.

Teknolojideki prosedürler, belirli bir şirketin belirli hedeflere ulaşmak için uyması gereken bir dizi kılavuz veya kural olarak tanımlanabilir. Bu kılavuzlar genellikle internette ve teknoloji dergilerinde bulunur. Prosedürler, teknolojiyi kullanan ve etkinliğini sağlamak isteyen herhangi bir kuruluş için önemlidir.

Teknoloji ve İnsanlar

İnsanoğlunun incelenmesi ve teknoloji ile ilişkisi uzun zamandır araştırmacıları büyülemiştir. KIT İnsan ve Teknoloji Merkezi’nde 400’ün üzerinde bilim insanı ve araştırmacı bulunmaktadır.

Çalışmaları, sosyal ve kültürel yönleri göz önünde bulundurarak teknolojik evrime odaklanmaktadır. Bu nedenle, insan merkezli araştırma dünyamız için çok önemlidir. Buna ek olarak, araştırmaları teknolojik yeniliklerle ilgili etik ve yasal konuları dikkate alır. Bu sayede insan merkezli inovasyonun daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunurlar.

İnsanlar her zaman teknolojiyi şekillendirmiş olsa da, teknolojinin tek yaratıcıları değildir. Teknolojinin gelişimi, insanlar için yeni formlar ve uygulamalarla sonuçlanan iki yönlü bir süreçtir. Sonuç olarak, her önemli teknolojik yenilik toplumu yeniden düzenler ve insanları etkiler. Sonuç olarak, insan ve teknoloji arasındaki ilişkinin tarihini anlamak önemlidir. Her ikisinin de tarihini anlamadan dünyayı anlayamayız. Bu kurs, teknoloji ile olan ilişkimizin tarihini ve sonuçlarını anlamanıza yardımcı olacaktır.

Kuruluşlar, büyük miktarda veriyi ayrıştırabilen, beceriler kazanabilen ve bağımsız olarak çalışabilen özerk teknolojileri devreye alırken, geleceğin teknolojilerinin gelişimi insani değerlere dayanmalıdır. Uyarlanabilir teknolojilerin geliştirilmesine insani değerlerin dahil edilmesi, bunların etkin bir şekilde benimsenmesi ve yayılması için gereklidir. Davranış değişikliğini kolaylaştırabilir, sağlığı teşvik edebilir ve yaşam boyu istihdam edilebilirliği artırabilir ve sürdürülebilir bir topluma katkıda bulunabilirler. İnsanlar ve teknoloji araştırmaları, anlamlı sonuçlar üretmek için insani değerlerin yanı sıra kültürel farklılıkları da içermelidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu