EV & YAŞAM & KIRTASİYE

Tasavvuf ve Mistisizm Nedir? Mistisizmde Sembollerin Yeri ve Anlamı

mistisizm nedir

 

Tasavvuf ve Mistisizm Nedir? Bu iki terim, kişi ve evren arasında birlik bütünlük duygularının olduğu ve bu durumun yaşam tarzı haline getirildiği zamanlarda beraber ifade edilebilen terimlerdir.

Tasavvuf gibi çeşitli anlamlar taşıyan bir terim olan mistisizm, Allah, Mutlak veya başka bir aşkın gerçeklikle bir olmak olarak tanımlanabilir. Ayrıca, dini bir anlam verilen değiştirilmiş bir bilinç durumuna da atıfta bulunabilir. Bu yazıda mistisizmin bazı yönlerini tartışacağız. Ayrıca, mistisizmle ilgili en yaygın uygulama ve inançlardan bazılarını tartışacağız. Ayrıca sembollerin rolünü ve anlamlarını keşfedeceğiz.

Tasavvuf; ”Aşkın bir gerçeklikle, ruhsal birlik deneyimi” ve Mistisizm

Tasavvufun tanımı, farklı dini gelenekler arasında büyük farklılıklar gösterir. Birçok insan tasavvufu; aşkın bir gerçeklikle, ruhsal bir birlik deneyimi ile ilişkilendirir. Diğer tanımlar, daha yüksek bir benlikle manevi birlik deneyimini veya tek bir ruhun mistik deneyimini içerir. Bununla birlikte, genel olarak, mistik deneyim, kişinin kendisiyle ruhsal bir birliğidir. Bu deneyimi iletmek mümkün değildir, bu yüzden mistiğin sözüne göre kabul edilmelidir.

Oxford English Dictionary, mistisizmi “aşkın bir gerçeklikle manevi birlik” olarak tanımlar. Aynı zamanda, gerçekliğin kişisel olmayan doğasıyla birlik içinde olduklarını iddia eden tüm mistikleri de içermelidir. Örneğin, Plotinus, Bir ile bir birliğe sahip olduğunu iddia ederken, Hindular, insan varlığını aşan kavranabilir gerçeklik olan Brahman’a inanırlar. Ancak bu deneyimin en ünlü temsilcisi Meister Eckhart olarak anılır.

Tasavvuf, Allah ya da en yüksek gerçeklikle kişisel bir ilişki arayan özel bir din biçimidir. Kamusal dinler genellikle yaşamın etik yönüne ve bir tanrıya tapınmaya odaklanır. Tasavvuf ise, ilahi kaynakla kişisel birlik için çaba gösterir. Sıradan dindarlar sadece Allah’ın iradesini yerine getirmek isterken, mistikler Allah ile mümkün olduğunca yakın birlik ararlar.

Tanrı’nın; ”İnsan Kavrayışının Ötesindeki Deneyimi”

Tasavvuf, insan anlayışını aşan bir şekilde Allah’ın deneyimidir. Birçok tanımı vardır ve gizli ayinleri ve uygulamaları olan Hristiyanlık öncesi Helenistik gizem dinlerinden, sezgi ve tefekkür yoluyla elde edilen bilgiyi vurgulayan Neoplatonik felsefeye kadar çeşitli dini deneyimlerle ilişkilendirilir. Mistik deneyimler, aynı zamanda, Kutsal Yazıların alegorik bir yorumu yoluyla bilgiyi savunan ilk İskenderiye Hıristiyanlarının yanı sıra, Yahudi dini düşünür İskenderiyeli Philo (c. MÖ 20 – MS 50) tarafından da savunulmaktadır. Antik çağda bile, Yunan Kilise Pederleri mistisizmi savundular.

Mistisizm, Tanrı deneyiminin, fenomenolojik içeriğin sözde deneyimin nesnesini temsil ettiği iddia edilen bir özne-nesne yapısına sahip olduğunu öğretir. Denekler, daha sonra uygun bir mistik yolu izleyen başkaları tarafından doğrulanan mistik deneyimlerine dayalı olarak hakikat iddialarında bulunmaya yönelirler. Bu iddialara ek olarak, mistik deneyimler, mistik deneyimlere uygun bir konuma geçme sürecini içerir.

Tasavvuf, “insan anlayışının sınırlarını aşan kişisel veya kolektif bir Tanrı deneyimi” olarak tanımlanabilir. Ortaçağ Hıristiyan teolojisinde bu deneyime birlik bilinci deniyordu ve bir kişinin Tanrı ile birliği olarak tanımlanabilirdi. Modern zamanlarda, böyle bir deneyim, kendinden geçme olarak bilinir. Mistik deneyim, kendini dönüştürmek için güçlü bir araçtır.

Tanrı’nın sembolik temsili ve Mistisizm

Tanrı’nın sembolik temsilleri, mistisizmde ve mistik maneviyatın birçok biçiminde yaygındır. Bu formlardan biri, Tanrı’nın doğası da dahil olmak üzere tüm yaşamın evrenselliğine odaklanır. Bir anlamda mistisizm, hiyerarşi ve bireyselliğe odaklanan kurumsal dinin zıddıdır. Din söz konusu olduğunda, mistikler genellikle geleneksel kurumsal inançların üyeleri tarafından zulme uğrar veya aşağılanır.

Tasavvuf, bir dönüşüm yöntemi, dini bir varlığa atfedilen değişmiş bir bilinç durumu ve benlik ile evren arasında bir birleşme yoludur. Çeşitli dini gelenekler ve kültürler mistisizmi inançlarına dahil etmişlerdir. Bu uygulamalar genellikle etik ilkelerle bağlantılıdır ve öz kontrolü artırmak ve günlük yaşamı bütünleştirmek için kullanılır.

Mistisizmde Sembollerin Yeri ve Anlamı 

Bu arada üçgen, başka bir popüler semboldür. Hıristiyanlıkta, üçlemeyi temsil eder: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak Tanrı. Hinduizm’de, kutsal geometriye göre düzenlenmiş bir üçgen deseni olan bir Yantra şeklinde görünür.

Mistisizmde, bu modeller farklı çakralara atanmıştır, ancak hepsinin merkezinde bir üçgen vardır. Bazı üçgen kombinasyonlarının belirli güçleri vardır ve bunların tasavvuftaki kullanımları geniş çapta kabul görmektedir.

Mistisizmle alakalı yukarıda son gördüğünüz resim, bir yantra sembolü olup adı; Sri yantra’dır. Yantralar, semboller ve üçgenlerin mistik anlayışlarda çok kabul gördüğünü ve her bir çakra için ayrı ayrı semboliklerin kullanıldığı ifade etmiştik. Sri Yantra; yaşam ve para enerjisini çoğaltmaya yardımcı olarak, enerji tıkanıklığı yaşadığınız alanları dengeye sokmak için çalışır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu