ELEKTRONİKSAĞLIK

Elektronik Sigara Zararları Nelerdir? Sigara ve Tütün Ürünlerinin Sağlığa Zararları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Elektronik Sigara Zararları; FDA İlaç Değerlendirme ve Araştırma Merkezi, terapötik faydalar için pazarlanan tütün ürünlerini ve sigarayla ilgili ürünleri düzenler. Tütün ürünü, bir ilaç, cihaz veya kombinasyon ürünü değil, tütünden türetilen herhangi bir şey olarak tanımlanır. Buna karşılık, ilaçlar bir hastalığı teşhis etmeye, tedavi etmeye veya iyileştirmeye yönelik ürünler olarak tanımlanır. FDA, Sottera, Inc. v. FDA başlıklı yakın tarihli bir davada e-sigaraların onaylanmamış ilaç/cihaz kombinasyonları olduğunu tespit etti.

Başlıklar

Elektronik Sigara Zararları: CDC, e-sigarayı bırakmanızı tavsiye ediyor

CDC, e-sigaraların sigarayı bırakma cihazları olarak kullanılmasını onaylamamış olsa da, sigarayı bırakmada yardımcı olabilirler. Yakın tarihli bir araştırma, bırakmayı amaçlayan çoğu kişinin geleneksel sigara içmeye devam ettiğini buldu. CDC, geçiş yapmadan önce e-sigaraları sigara bırakma cihazı olarak kullanmanın risklerini ve yararlarını tartmanızı önerir. Ayrıca sigara ve e-sigara gibi tütün ürünlerinin ikili kullanımından kaçınmayı önerirler.

Sağlık risklerine ek olarak, kronik nikotin maruziyeti, ergenlik ve yetişkinlik döneminde bilişsel işlevleri etkileyebilir. Ayrıca kaygı ve korku gibi uzun vadeli duygusal tepkileri de değiştirebilir. Zamanla, e-sigara kullanımı yetişkinlikteki depresyonla bağlantılıdır. Ek olarak, e-sigara kullanımı, zayıf benlik saygısı ve dürtüsellik konusunda daha yüksek puanlar ile ilişkilidir. Ek olarak, e-sigara kullanıcılarının DEHB ve TSSB dahil olmak üzere başka sorunları olması daha olasıdır.

Sigara içmek ciddi bir sağlık riskidir ve e-sigaralar da farklı değildir. Bu alternatif tütün ürünlerinde bulunan toksinler ve kimyasallar, kanser dahil olmak üzere ciddi sağlık risklerine neden olabilir. Ek olarak, yakın tarihli bir çalışma, e-sigara kullanımını ciddi bir akciğer hastalığı salgınıyla ilişkilendirdi. Salgının kesin nedeni henüz bilinmemekle birlikte, vaping cihazlarının herkesin, özellikle de gençlerin kullanması için güvenli olmadığı açıktır. Bırakmak istiyorsanız, yardım almak için bir doktorla konuşun.

Elektronik Sigara Zararları: Elektronik sigaralarda nikotin

E-puro olarak da bilinen elektronik sigaralarda bulunan nikotin bağımlılık yapar. Kullanımı sadece kullanıcıya değil, etrafındakilere de zarar verebilir. Çocuklar ve ergenler, beyinleri hala gelişmekte olduğundan, nikotinin olumsuz sonuçlarına karşı özellikle savunmasızdır. Bu kritik dönemde bu kimyasala maruz kalmak öğrenme bozukluklarına, bağımlılığa ve diğer sorunlara yol açabilir. Yetişkinler bu alışkanlığı geliştirdikten sonra bile nikotinin zararlı etkileri araştırılmaya devam ediyor.

Sağlığı etkileyen en önemli faktörlerin başında e-sıvıları oluşturan maddeler gelmektedir. Bu bileşenlerin çoğu akciğerlere zarar vererek öksürük, hırıltılı solunum ve astım gibi semptomlara neden olabilir. Diğer bir endişe, vapingin hamileyken güvenli olup olmadığıdır. Nikotin, doğmamış bir bebeğin gelişen beyin ve akciğer dokularına zarar verir. Bir de e-likitlerdeki aromaların fetüse zarar verip vermeyeceği sorusu var.

Gençler, vaping yaparken nikotin risklerine karşı özellikle savunmasızdır. Nikotin kan basıncını arttırır, adrenalini yükseltir ve kalp atış hızını arttırır. Bu etkiler kalp krizi, koroner arter hastalığı ve diğer sağlık komplikasyonlarına neden olabilir. E-sigara içmek kalp krizi riskini, kullanmayanlara göre yüzde 56 artırıyor. Bunların hepsi vapingin zararlı sonuçlarıdır ve ENDS’inizi gençlerin erişemeyeceği bir yerde tutmanızı sağlamak önemli bir adımdır.

Elektronik Sigara Zararları: Artan kalp krizi riski

Yeni bir çalışma, e-sigara kullanımının kalp krizi ve felç riskini artırabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca, e-sigaraların artan koroner arter hastalığı (KAH) ve felç riski ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ek olarak, elektronik sigara kullanıcılarının, kardiyovasküler sorunlara katkıda bulunabilecek faktörler olan depresyon ve anksiyete geliştirmeleri daha olasıdır. Ek olarak, e-sigara kullanıcılarının duygusal sorunlar yaşama olasılığı iki kat daha fazladır.

Vaping’in kalp krizi riskinizi artırıp artırmadığından emin olmak için henüz çok erken olsa da, araştırmalar, bebeklerin sigara içmeyenlere göre bir kriz geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. Ancak bazı araştırmacılar, ilişkinin kesin olmadığını ve bulguların dikkatli bir şekilde yorumlanması gerektiğini söylüyor. Ayrıca, sigara içenlerle içmeyenleri karşılaştıran hiçbir veri yoktur, bu da bir grup birey üzerinde yapılan bir çalışmanın yalnızca e-sigara kullananlar için geçerli olmayabileceği anlamına gelir.

Dr. Michael Siegel tarafından ortaklaşa yazılan çalışma, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki 175.546 kişiden alınan verilere dayanıyordu. Sigara içenler arasında, e-sigara kullanımı, hiç e-sigara kullanmayanlara kıyasla beş kat daha fazla kalp krizi riski ile ilişkilendirildi. Ancak yazarlar, e-sigaraların sigara içmeyenlerde kalp krizindeki artışla bağlantılı olmadığını belirtiyor.

Elektronik Sigara Zararları: Artan felç riski

Elektronik sigaraların vasküler etkileri, artan inme riskine bağlanmıştır. Kesin mekanizmalar bilinmemekle birlikte, bazı potansiyel nedenler vardır. E-sigaralarda bulunan bileşenler arasında nikotin ve diasetil, akciğer dioksitleriyle ilişkili iki kimyasal bulunur.

denizler. E-sigaralarda bulunan diğer maddeler arasında ağır metaller, organik bileşikler ve ultra ince parçacıklar bulunur. E-sigaralar henüz yasal düzenlemeye tabi olmadığı için e-sigaralar hakkında kesin bir yargıya varmak zor.

Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, Northwestern Üniversitesi’ndeki bilim adamları, e-sigara kullanıcıları arasında artan felç riskinin, geleneksel sigara içenlere göre yaklaşık iki buçuk kat daha fazla olduğunu buldular. Çalışmanın sonuçları, hangi inme türlerinin en yaygın olduğunu belirlemedi, ancak daha fazla e-sigara kullanıcısının sigara içenlerden daha fazla felç geçirmesi gerçeği, e-sigaraların geleneksel sigaraların yerine kullanılmaması gerektiğini gösteriyor.

Diğer çalışmalarda, araştırmacılar yanıcı sigaraların sigara içmenin felç riskini artırabileceğini de bulmuşlardır. Bununla birlikte, hiçbir çalışma, e-sigaralar ve inme riski arasındaki nedensel ilişkiyi kanıtlamamıştır. Çalışmanın yazarları, Davranışsal Risk Faktörü Gözetim Sistemindeki %53’ü kadın olan 161.529 yetişkinin verilerini inceledi. Katılımcılardan sigara içme alışkanlıkları hakkında bir telefon anketi doldurmaları istendi.

Elektronik Sigara Zararları: Solunum sisteminin inflamatuar hastalıkları riskinin artması

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, sigara tütün ürünleri ve elektronik sigara kullanımı nedeniyle solunum sistemi inflamatuar hastalıkları riskinin arttığını göstermiştir. EVALI solunum sistemini, kalbi ve akciğerleri etkileyebilir ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla ilişkilidir. E-sigaranın iltihaplanma süreci üzerinde ne kadar etkisi olduğu belirsiz olsa da, uzmanlar iltihapla mücadele için ipuçları sunuyor.

Araştırmacılar, e-sigara kullanımının akciğer iltihabı üzerindeki etkilerinin geleneksel sigaralarınki kadar önemli olmadığına inanıyor, ancak yine de uzun süreli sigara içimi üzerinde bir miktar etkileri var. Sigara, solunum yollarında iltihaba neden olur ve bir dizi doku inflamatuar yanıtı başlatır. Proteaz dengesizliklerinin varlığı, akciğer iltihabını teşvik eder ve kronik akciğer enfeksiyonunun oluşmasına katkıda bulunur. Bu araştırma tartışmalı olmakla birlikte, son yıllarda e-sigara kullanımının hızla arttığı gerçeğinin altını çizmektedir. LPS ve sigara dumanını teneffüs ettikten sonra, farelerde sigara içenler ve içmeyenler arasında inflamatuar yanıtlar benzerdi.

Çalışma sırasında araştırmacılar, e-sigaralarda bulunan kimyasallara çeşitli önemli akciğer patojenlerini maruz bıraktılar. E-sigara kullandığını bildirenler, e-sigara kullanmayanlara kıyasla %30 daha yüksek inflamatuar akciğer hastalığı riskine sahipti. Ayrıca, akciğerde bir dizi sinyal yolu söz konusudur, bu nedenle bu yolları anlamak, e-sigaraların solunum sistemi üzerindeki etkilerine karşı yeni tedavilerin geliştirilmesine yol açabilir.

Elektronik Sigara Zararları: Artan kanser riski

2022 Amerikan Klinik Onkoloji Genitoüriner Kanserler Sempozyumu’nda sunulan bir araştırma, e-sigara kullanım öyküsü olan kişilerin mesane ve akciğer kanseri geliştirme riskinin daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar, 2016’dan 2018’e kadar Ulusal Sağlık Görüşme Anketi’nden (NHIS) elde edilen verileri incelediler ve olası kanser risklerini belirlemek için çok değişkenli lojistik regresyon kullandılar. Ek olarak, e-sigara kullanım öyküsü olanlar, mesane ve akciğer kanseri teşhisi konduğunda, kullanmayanlara göre önemli ölçüde daha gençti.

Elektronik sigaralardan çıkan buhar, yanıcı tütün sigaralarından daha düşük seviyelerde kanserojen, formaldehit, toluen ve nitrozamin içerir. Hangi düzeyde maruz kalmanın güvenli olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır. Nikotin, bilinen bir başka kanserojendir, ancak e-sigaralar, sigara buharından daha az iz içerir. Buna rağmen, bu ürünlerin güvenliği konusunda hala bazı endişeler var.

Lancet’te yayınlanan bir vaka çalışması, e-sigara kullanıcılarının artmış akciğer kanseri riskine sahip olabileceğini ortaya koymaktadır. Bir e-sigaranın aerosolünde tütünden nikotin bulunmasına rağmen, tütünden elde edilen ve kanserojenlerin yükünü önemli ölçüde azaltacak piroliz ürünleri yoktur. Ek olarak, e-sigara aerosollerinin potansiyel kanserojen bileşenleri, tütün dumanında bulunanlardan çok daha düşüktür.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu