PSİKOLOJİ

Çocuklarınıza Karakter Özelliklerini Öğretmenin Yolları

Karakter özellikleri, bir kişinin inandığı ve kişiliğine yansıttığı değerler olarak tanımlanır. Bu karakter özellikleri, kişinin günlük yaşamdaki eylemlerini, davranışlarını ve kararlarını belirler.

Bir çocuğun erken yaşlardan itibaren olumlu özellikler geliştirmesi gerekir. Anne babalar çocukları için en iyisini isterler. Ancak çocuğunuzun hayatta başarılı olmasını gerçekten istiyorsanız, zamanınızı çocuğunuzdaki en iyi karakter özelliklerini beslemeye ayırmalısınız. Çocuklar çabuk öğrenen kişiler olduklarından, küçük yaştaki çocuklarda karakter özelliklerini geliştirmek çok önemlidir. Küçük yaşta öğrendikleri değerler onlarla kalacak ve hayatlarının geri kalanında onlara yardımcı olmaya devam edecektir.

Başlıklar

Bir Çocuğun Sahip Olması Gereken Temel Karakter Özellikleri Nelerdir?

Karakter özellikleri çocuğun hayatının her alanında başarılı olmasına yardımcı olacaktır. Bu özelliklerin çoğu, hayatlarının ilerleyen dönemlerinde hem kişisel hem de profesyonel gelişim sağlamada onlara hizmet edecektir. Bir çocuğun erken yaşlardan itibaren geliştirmesi gereken karakter özelliklerinin bir listesi:

1. Merak Duygusu

Merak, birçok başarılı keşif ve icadın altında yatan neden olmuştur. Cevap aramanın doğası, işleri ilginç hale getirir ve aktif düşünme ile sonuçlanır. Bu nedenle çocuğunuzun merakını canlı tutmak önemlidir. Onlara yeni şeyler öğreterek, yeni yerlere götürerek ve sorular sorarak bunu teşvik edebilirsiniz.

2. Yeri Geldiğinde Esnek Olun

Ebeveynler genellikle çocuklarını stres ve acıdan korumaya çalışırlar , ancak çocukların acı ve travmalarla başa çıkabilmeleri için dirençli olmaları önemlidir. Çocuklar zorluklardan kaçmak yerine zorluklarla nasıl başa çıkacaklarını bilmelidirler.

3. Yaratıcılık

Akademik müfredata ek olarak, çocuklar fotoğraf, müzik, dans, çömlek gibi yaratıcı etkinliklere zaman ayırmaya teşvik edilmelidir . Bu, çocuğunuzun sadece iletişim becerilerini değil, aynı zamanda problem çözme becerilerini de geliştirmesine yardımcı olacaktır .

4. Empati

Çocuğa doğal bir empati duygusu aşılamak ve başkalarıyla ilgilenmenin önemini vurgulamak ebeveynlerin görevidir . Bu sadece toplum için iyi olmayacak, aynı zamanda çocuğun duygusal zeka geliştirmesine de yardımcı olacaktır.

5. Güven

Bir çocuğun kendisi hakkında nasıl hissettiği, nasıl davrandığı üzerinde bir etkiye sahip olacaktır. Olumlu benlik saygısının davranış ve mutluluk üzerinde güçlü bir etkisi vardır. Ebeveynlerin çocuklarını gerçekçi bir şekilde övmesi ve olumlu davranışları ödüllendirmesi zorunludur, zira sadece davranışlara odaklanmak özgüvenlerini azaltacaktır.

6. sabır

Günümüzün hızlı tempolu dünyasında, çocuklar karakter özelliği olarak sık sık sabır eksikliği göstermektedir. Gerektiğinde o an ki isteği erteleme ve doğru zamanı bekleme yeteneği, her çocuğun sahip olması gereken bir niteliktir.

7. Dürüstlük

Çocuğunuza en zor durumlarda bile dürüst olmayı, kendisine ve başkalarına karşı dürüst olmayı öğretmek, onu güvenilir bir birey yapar. Sahtekârlık, sonuçların korkusundan kaynaklanır ve çocuklar eylemlerinin sonuçlarıyla yüzleşmeyi öğrenmelidir.

8. Cesaret

Cesur olmak, korktuğun bir şey karşısında cesur olabilmek demektir. Çocuklar, rahatlık alanlarından çıkabilmeli ve korktukları bir şeyi yapma cesaretine sahip olmalıdır.

9. Uyarlanabilirlik

Uyarlanabilir bir çocuk, değişikliklere ve yeni durumlara kolayca uyum sağlayabilir. Uyum yeteneği yüksek çocuklar genellikle esnektir ve takım oyuncusudur.

10. İyimserlik

İyimserlik, zor bir durum karşısında olumlu bir tutum geliştirmeye odaklanır ve kişiyi başarıya götürmede uzun bir yol kat eder. İyimser çocuklar zorluklarla yüzleşmeye, güçlü ilişkiler kurmaya ve başarısızlığı bir öğrenme fırsatı olarak görmeye isteklidir.

11. Minnettarlık Duygusu

Çocuklarda minnettarlığı beslemek, onların mutlu ve tatmin edici hayatlar yaşamalarına yardımcı olacaktır. Çocuklara şükran erdemini öğretmek, onların yaratıcılığını ve üretkenliğini de arttırır ve mutlu ve müteşekkir olmanın anahtarıdır.

12. Proaktif

Proaktif çocuklar, yapılması gerekenleri daha sizden istenmeden önce fark eder ve yaparlar. Çocukların bu özellikte ustalaşmasına yardımcı olmak, hedef belirlemelerine, inisiyatif almalarına ve liderlik becerilerini aşılamalarına yardımcı olacaktır .

13. Huzur

Çocuğunuza baskı altında ve zor durumlarda sakin kalmasını öğretmek son derece önemlidir. Bu, çocukların zorluklar sırasında güçlü ve sakin bir şekilde hareket etmelerine yardımcı olur ve dürtüsel eylemlerde bulunmalarını engeller.

14. Saygı

Saygılı olmak, düşünceli olmak ve başkalarının duygu ve düşüncelerini onurlandırmak ya da birisiyle konuşmadan aynı fikirde olmamaktır. Çocuklar saygıyı ebeveynlerinin kendilerine ve başkalarına nasıl davrandıklarından öğrenir ve kendilerine ve çevrelerindekilere saygı duymayı öğrenirler.

15. Dayanıklılık

Çocukların günümüzün rekabetçi dünyasında dayanıklı olmaları gerekiyor. Çocukların baskıya dayanacak ve ellerinden gelenin en iyisini yapacak içsel güce sahip olmaları önemlidir. Bir özellik olarak dayanıklılık, çocukların dengelerini kaybetmeden rekabet baskısı ile yüzleşmelerine yardımcı olur.

Çocuklara Karakter Özellikleri Nasıl Öğretilir?

Çocuklarda olumlu karakter özellikleri geliştirmek, genel büyümeleri ve başarıları için önemlidir. Ebeveynler, çocuklarının iyi değerler ve karakter özellikleriyle yetişmesini istiyorsa, bu özellikleri çocuklarına aşılamak da onlara düşer. Bu özellikleri öğretmek zor olabilir, ancak doğru yaklaşımla çocuklar bu özellikleri geliştirecek ve daha fazlasını öğrenmeye devam edecektir.

Kendinize Rol Model Olun

Çocuğunuza öğretmenin en iyi yolu, kendinize iyi örnekler vermektir. Bu nedenle, ebeveynler şunlara sahip olmaya çalışmalıdır:

1. Kendine güvenen 

Davranışlarınızdan ve çocuklarınızınkilerden emin olmaya çalışın.

2. Bağışlayıcı

Suçluları her zaman bağışlayın ve iyiliği vaaz edin.

3. Cesaretlendirme

Başkalarını ve çocuğunuzu da cesaretlendiren canlandırıcı sözler söylemeye çalışın .

4. Dürüstlük

Dürüst olun ve yalanları hayatınızdan çıkararak örnek olun. Beyaz bir yalan bile hoş karşılanmaz.

Olumlu Örnekler Belirleyin

Çocuğunuza belirli bir durumda nasıl davranacağını öğretmek için olumlu örnekler belirleyebilirsiniz.

1. Çocuğunuz yalan söylüyorsa, bunun onu nasıl etkilediğini açıklayın ve doğruyu söylemesi için onu cesaretlendirin.

2. Çocuğunuz hırsızlık yaptığında, ona bunun bir şey almanın doğru yolu olmadığını açıklayın ve eşyayı sahibine geri vermesine yardımcı olun.

3. Çocuğunuzun başkalarına saygısızlık ettiğini görürseniz, birisine kibarca karşı çıkabileceğini ona açıklayın. Çocuğunuz, kaba olmanın veya başkalarına saygısızlık etmenin, muhalefet göstermenin bir yolu olmadığını anlamalıdır.

Hikayeler anlatmak

1. Farklı karakter özellikleri ve bunların nasıl geliştirileceği hakkında çocukluğunuzdan edindiğiniz deneyimleri paylaşın.

2. Hata yaptığınız ve bunun sonuçlarını veya hatanızı nasıl düzelttiğinizi anlatan bazı hikayeler paylaşın.

3. Ahlaklı masallar seçin ve çocuğunuzun eğlenirken öğrenmesine izin verin.

Çocuklar için Karakter Geliştirme Aktiviteleri

Çocuklara değerleri öğretmek bir ebeveyn olarak en önemli görevlerden biridir. Burada onlara empati, nezaket, dürüstlük ve saygıyı öğretmek için onlarla yapabileceğiniz bazı karakter geliştirme etkinliklerimiz var.

1. Başkalarına İyilikle Davranmak

Başkalarına nezaket göstererek ve başkalarına saygılı davranarak çocuğunuza şefkati öğretebilirsiniz.

2. Geçmiş Deneyimlerden Öğrenin

Çocuğunuzla bazı kişisel hikayeler paylaşarak bu karakter oluşturma etkinliğini deneyin ve bu hikayelerden ahlaki değerler ve sonuçlar çıkarmasına yardımcı olun.

3. Çocuğunuzu Dış Dünyaya Tanıtın

Çocuğunuzu, kültürel materyalleri keşfetmek ve ufkunu genişletmek için kütüphaneleri ve müzeleri gezmeye götürerek diğer yaşam biçimlerine maruz bırakın.

4. Kelimelerin Gücü

Özelliğin ne anlama geldiğini gösteren resimlerle tek bir özellik hakkında bir resim veya kolaj yapmayı deneyebilirsiniz. Çocuğunuzun anladığı farklı karakter özellikleriyle ilişki kurmak için hikaye yazmayı da deneyebilirsiniz.

5. Karakter Günlüğü

Bir karakter oluşturma günlüğünde deneyimlerinizi ve denediğiniz etkinlikleri takip edebilirsiniz. Bir günlük, çocuğunuzun öğrendiği özellikler üzerinde düşünmesine veya harekete geçmiş olabileceği durumları incelemesine yardımcı olabilir.

Çocukların Gelişimini Mahvedebilecek 11 Ebeveyn Hatası

Bazı Olumsuz Karakter Özellikleri Nelerdir?

Anaokulundaki çocukların geliştirmemesi gereken bazı olumsuz karakter özellikleri şunlardır:

  • Kibir
  • Çabuk sinirlenme
  • Dikkatsiz
  • Yalan
  • materyalist
  • Takıntı
  • önyargı
  • Kaba
  • İnatçı
  • Nankör

Günümüz dünyasında ebeveynlerin çocuklarında hayatlarının her alanında büyümelerine yardımcı olacak olumlu karakter özellikleri geliştirmeleri zorunludur. Bu özellikleri geliştirmek, akademik olarak iyi performans göstermek kadar önemlidir. Bu nedenle ebeveynler, çocuklarının genel gelişimi için evde değerler ve ahlak dersleri vermelidir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu