SORULARLA İSLAM

Aşure Gününün 10 Fazileti

Aşure Gününün Fazileti

Yıl içerisinde diğerlerinden daha faziletli olan bazı günler vardır. Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak bilinir. Kuran ve Sünnet’te bu günün 10 erdemi şunlardır:

10 Muharrem’in (Aşure Günü) Fazileti

  1. Kutsal bir aydır

Allah Kuran’da 4 kutsal ay olduğunu bildirmiştir:

“Şüphesiz Allah katında ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günden itibaren on ikidir; Bunlardan dördü kutsaldır.” (Tevbe Suresi, Ayet 36)

Ve bir Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz (sav) şöyle buyurmuştur: “Yıl on iki aydır, dördü mübarek olmak üzere üç ardışık ay olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem aylarıdır. ve Jumadah ile Sha’ban arasında gelen Receb Mudar.” (Sahih-i Buhari)

4 kutsal ay şunlardır: Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Receb.

  1. Hz Musa ve kavmi bu günde kurtuldu

Bu günde, Hz. Musa (a.s) ve İsrailoğulları Firavun ve onun peşindeki ordusundan kurtulmuştur.

“Sonra Musa’ya, “Denize değneğinizle vurun” diye vahyettik ve deniz yarıldı ve her parça, büyük bir dağ gibi oldu. Ve peşinden koşanlara ilerledik. Musa’yı ve beraberindekileri de topluca kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk. Doğrusu bunda bir ibret vardır, fakat onların çoğu mümin değildi. Ve şüphesiz Rabbiniz, O, güçlüdür, esirgeyicidir.” (Şuara Suresi, 63-68. Ayet)

  1. Nuh Peygamber’in Gemisi bu günde Cudi Dağına Oturdu

Kur’an’da Hz. Nûh’un gemisinin tûfandan sonra Cûdî dağına oturduğu Hud Suresinin 44. ayetinde de belirtilmiştir. Zira İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir rivayete göre de, Nuh’un Gemisi bu gün Cudi Dağı’na Konmuştur. (Tefsir İbn Kesir) .

  1. Peygamberimiz (Sav), Peygamberlikten önce de bu günde oruç tutardı.

İmam Malik’in  Muvatta’sındaki bir hadiste cahiliye (cahiliye) devrinde Mekke müşriklerinin bu günde oruç tutacaklarından bahsedilmektedir. İbrahim’in (a.s) bir hadisi olabilir.

İmam Kurtubi (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: “Belki Kureyşliler o gün İbrahim’in şeriatına göre oruç tutardı.”

Peygamber (s.a.v.) peygamberlikten önceki bu günde de oruç tutardı.

  1. Eskiden bu gün oruç tutmak farzdı

Muharrem ayının 10. gününün önemi o kadar büyüktür ki, bu günde oruç tutmak farzdır. Resulullah (s.a.v.) ve ashabı, Ramazan orucuyla farz kılınmadan önce bu gün oruç tutarlardı.

Aişe (Allah Ondan razı olsun) bir hadis-i şerifte şöyle nakletmektedir: “Allah’ın Resulü (Müslümanlara) Aşure gününde oruç tutmalarını emretti ve Ramazan ayında oruç tutmak farz kılınınca oruç tutmak ihtiyar oldu. o gün (Aşure) ya da değil. (Sahih-i Buhari)

  1. Peygamber efendimiz, müminlere bu günde oruç tutmalarını tavsiye etmiştir.

İbn Abbas (Allah ikisinden de razı olsun) şöyle demiştir: “Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) Medine’ye geldi ve Yahudilerin Aşure günü oruç tuttuklarını gördü. ‘Bu nedir?’ dedi . Dediler ki: “Bu salih bir gündür, Allah’ın İsrailoğullarını düşmanlarından kurtardığı gündür, Musa da bu günde oruç tuttu.” ” Bizim Musa’ya senden daha çok hakkımız var” deyince o gün oruç tuttu ve [Müslümanlara] o gün oruç tutmalarını emretti.” Sahih Buhari

  1. Ramazandan sonra en çok tutulan oruçtur.

Muharrem ayının 10’unda (‘Aşure) oruç tutmak, Ramazan’dan sonra en faziletli oruçtur.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Ramazan’dan sonra tutulan orucun en faziletlisi Allah’ın ayı olan Muharrem ayı orucudur.” (Sahih Müslim)

Ebu Hureyre (Allah Ondan razı olsun)’den rivayet edildiğine göre, Peygamber’e: ‘Farzlardan sonra en faziletli namaz hangisidir?’ diye sordum. Dedi ki: ‘Gecenin ortasında namaz kılın.’ “Ramazan ayından sonra hangi oruç daha faziletlidir?” diye sordum. ‘Muharrem dediğin Allah’ın ayı’ dedi.” (Müslim)

  1. Peygamberimiz bu güne öncelik verirdi

İbn Abbas (r.a.) şöyle demiştir: Rasûlullah (s.a.v.)’i hiçbir gün oruç tutmaya bu kadar hevesli ve bu günden başka bir güne üstün tuttuğunu hiç görmedim. ‘Aşura’ günü ve bu ay, yani Ramazan.” (Sahih-i Buhari)

  1. Günahları bağışlamanın bir yolu

Bu günde oruç tutmak, (küçük) günahlarımızın bağışlanmasına bir vesiledir. Büyük günahlar için tevbe gerekir.

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu : “Arafah gününün orucu ile Allah’ın ondan önceki ve sonraki senenin kefaretini, Aşure günü orucunu da inşallah Allah’ın affedeceğini umuyorum. ondan önce gelen yıl.” (Sahih Müslim)

Muharrem ayının 10’u ve dokuzuncu günü de oruç tutmaya çalışmalıyız, ancak büyük faziletler olmasına rağmen farz olmadığını da unutmamalıyız.

İmam Şafii (Allah ona rahmet etsin) şöyle demiştir: “Dokuzuncu ve onuncu günlerde oruç tutmak müstehabdır, çünkü Peygamber (s.a.v.) onuncu günü oruç tuttu ve oruç tutmaya niyet etti. dokuzunda.”

  1. Bu günde birinin ailesine harcaması bereket getirir

Ailesine karşı ekstra cömert olanın yıl boyunca elde edeceği büyük nimetler vardır:

Rasûlullah (s.a.v.)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Kim, Muharrem ayının 10. ayı Aşure gününde ailesine ihsanda bulunursa, Allah ona bütün yıl boyunca cömert davranır.” (El-Beyhaki, Şu’ab el-İman)

Bu konuda İmam Ahmed ibn Hanbel, Süfyan ibn Uyeyne’den (Allah ona rahmet etsin) şöyle nakletmektedir: “Bu [aile için harcamayı] elli veya altmış yıl yaptım ve başka bir şey bulamadım.” (Lata’if el-Ma’arif)

Arefe gününden sonra

Müslümanların en çok vakit geçirdiği Arafat Günü’nün ardından Kurban Bayramı gelir. Bu, Hac’ın son bölümünü işaret ediyor ve yılın son derece önemli bir zamanı. Kurban, Hz. İbrahim’i (AS) ve onun Allah’a (CC) olan ilahi bağlılığını, Yaratıcı adına bir hayvan kurban ederek onurlandırır.

Hz.Muhammed (s.a.v.), Kurban Bayramı’nı ve Hac’ın bitişini müteakip üç gün kutlama ilan etti. Bu, Kurban Bayramı olarak bilinir ve iki bayramdan en büyüğüdür (ilk bayram Ramazan’ın sonuyla ilgilidir). Bu süre zarfında Müslümanlar, arkadaşları ve aileleri ile bir araya gelir ve rahatlar, harika yemeklerin tadını çıkarır ve başarılarını kutlar.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu